در شام عید قربان در نجف اشرف در حسینیه مرحوم آیت الله شاهرودی یکی از شاگردان مرحوم شهید صدر (استاد سیدمرتضی حائری) منبر رفت. او در ضمن مطالب خاطره‌ای را از استادش مرحوم صدر نقل کرد.  مرحوم صدر در جواب وی که در آن زمان طلبه جوانی بوده و از برترین اعمال در شب قدر سؤال کرده،   گفته بوده‌اند:    آنچه که الان به نظرم می‌رسد این است که برترین اعمال در شب قدر برای هر کس عملی است که با آن احساس تقرب بیشتری به خدا دارد.

به نظرم پاسخ شهید صدر خیلی موجز و بسیار دقیق است. ممکن است کسی احساس کند که با کمک به ایتام و درماندگان به خدا نزدیک‌تر می‌شود، در این صورت آن عمل برای او بهترین است. ممکن است دیگری با شرکت در مراسم احیا و روضه‌خوانی برای اهل بیت ع احساس تقرب بیشتری داشته باشد، خوب دقیقا همین کار برترین عبادت و برترین کار در شب قدر است. ممکن است فرد دیگری احساس کند با پاسخ دادن به شبهه‌ای به خدا نزدیک‌تر می‌شود و یا احساس کند با مطالعه در جهان آفرینش و یا احادیث اهل بیت ع تقرب بیشتری می‌یابد، در همه این صورت‌ها همان کارها برای او بهترین عبادت است. برای دیگران نیز به حسب درک و احساسی که دارند، همین مطلب جاری است.