به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام

حکمت به امامت رسیدن امام جواد _ علیه السلام_ در سن کم ممکن است موارد ذیل باشد: 

1. توجه شیعیان به الهی بودن منصب امامت.

2. هم‌زمانی آغاز امامت با معجزه علم لدنی؛ زیرا اگر امام در سن کم به امامت نمی‌رسید، این معجزه جلوه‌ای تمام نداشت و در رسالت خود چه بسا ناکام می‌ماند (نظیر امی بودن پیامبر اکرم ص)؛ البته این معجزه افزون بر تصریح امام رضا_ علیه‌السلام_ بر امامت او است. این ضرورت به دلیل تأخیر در ولادت امام جواد علیه السلام است و تأخیر در ولادت به مسئله غیبت صغرا و کبری امام زمان عج باز می‌گردد.

3. امتحان خلق و توجه به ضعف باورها که در برابر این چالش آشکار شد. ( ضعف در شناخت مقام امامت)

4. غفلت دستگاه حاکمه از حضرت به دلیل سن کم و یا صیانت ایشان در پی کرنش دستگاه حاکمه در برابر جبر اجتماعی مبنی بر عدم اعمال خشونت به دلیل سن کم حضرت.

گفتنی است سن کم حضرت برای کسانی که حتی با قرآن آشنایی اجمالی داشتند، استبعاد نداشت؛ زیرا در قرآن داستان حضرت یحیی و حضرت عیسی _ علیهما السلام_ به صراحت آمده است